SE +46 (0)70 740 10 46  

Aros af Ryssgärdet 

Vi diplomerar oss

Vi är i färd med att diplomera oss som uppfödare i SVEAK. Det är alltid bra att ha papper eller certifikat även om man redan jobbar efter samma principer. 
Men en diplomering erhåller man ett certifikat på att man genomgått ett test för att visa att man besitter den kunskap och vetskap som krävs för att vara uppfödare. Att man ska kunna och följa de regler och riktlinjer som finns och bedriva god  katthållning