SE +46 (0)70 740 10 46  

Aros af Ryssgärdet

Klasser och Titlar 

Man får börja ställa ut sin katt då den är 4 månade gammal. Innan dess kan de tävla om kattkull klass 18. Man kan också tävla i Avelsklass  klass 16 och Uppfödar klass klass 17. Det finns också Novis, kontroll, och färgbedömningklasser. De fina huskatterna har en alldeles egen klass klass 14.


* Klass 12 gäller  4-8 månader kan erhålla titeln Kitten champion. Tre CACC av 3 olika domare valfria länder
* Klass 11 gäller 8 – 12 månader kan erhålla titeln Junior champion. Tre CACJ av tre olika domare valfria länder
* Klass 10 kastrat gäller 12 månader och äldre man tävlar om CAP minst 93 poäng ska uppnås 3 CAP av 3 olika domare ger titeln PREMIERE(valfritt i vilket land som helst)
* Klass 9 gäller 12 månader och äldre, man tävlar om CAC minst 93 poäng ska uppnås 3 CAC av 3 olika domare ger titeln(valfritt i vilket land som helst)
* Klass 8 PREMIERE gäller för raskatt som har titel PREMIERE, man tävlar om CAPIB minst 95 poäng ska uppnås. För att gå vidare till nästa klass, klass 6 (Internationell Premiere) behövs 3 CAPIB utdelade av 3 olika domare ger så titel INTERNATIONELL PREMIERE 
* Klass 7  CHAMPION gäller för raskatt som har titel Champion, man tävlar om CACIB minst 95 poäng ska utdelas av tre olika domare i minst två olika länder(under pandemin har det rått dispensregler). Där efter tävlar katten i klass 5
* Klass 6 INTERNATIONELL PREMIERE gäller för raskatt som erhållit titeln INTERNATIONELL PREMIERE, man tävlar om CAGCIB minst 96 poäng ska uppnås. För att gå vidare till nästa klass klass 4 behöver antingen katten erhålla 6 CAGPIB av minst 3 olika domare i 3 olika domare. Eller ska katten erhålla 8 CAGPIB från minst 4 olika domare i 2 olika länder
* Klass 5 INTERNATIONELL CHAMPION gäller för raskatt som har titeln INTERNATIONELL CHAMPION, man tävlar om CAGCIB minst 96 poäng ska uppnås. För att gå vidare till nästa klass klass 3 behöver katten antingen erhålla 6 CAGCIB från minst 3 olika domare i 3 olika länder. Eller ska katten erhålla 8 CAGCIB från minst 4 olika domare i 2 olika länder
* Klass 4 GRAND INTERNATIONELL PREMIERE gäller för katter som har titeln GRAND INTERNATIONELL PREMIERE, man tävlar om CAPS minst 97 poäng ska uppnås. För att gå vidare till nästa klass klass 2 behöver katten antingen erhålla 9 CAPS från minst 3 olika domare i 3 olika länder. Eller 11 CAPS från minst 6 olika domare i 2 olika länder
* Klass 3 GRAND INTERNATIONELL CHAMPION gäller för raskatt som har titeln GRAND INTERNATIONELL CHAMPION, man tävlar om CACS minst 97 poäng ska uppnås. För att gå vidare till nästa klass klass 1 behöver katten antingen erhålla 9 CACS från minst tre olika domare i tre olika länder. Eller 11 CACS från minst tre olika domare i 2 olika länder
*  Klass 2 SUPREME PREMIERE gäller för raskatt som har titeln SUPREME PREMIERE. Katten har nu uppnått högsta möjliga titel för kastrerad katt och katten tilldelas HEDERSPRIS. Klass 2 rangordnas inte
*  Klass 1 SUPREME CHAMPION gäller för raskatt som har titeln SUPREME CHAMPION, Katten har nu uppnått högsta möjliga titel för kastrerad katt och katten tilldelas HEDERSPRIS. Klass 2 rangordnas inte
 

    

Superscript

Blockets titel

Detta är en blockbeskrivning. Klicka och skriv text för att ändra beskrivningen, eller ersätt den med ditt eget innehåll.

Anställd 1

Detta är en beskrivning av en anställd. Berätta om den anställda för sidans besökare, till exempel om erfarenhet, utbildning eller passioner.

Anställd 2

Detta är en beskrivning av en anställd. Berätta om den anställda för sidans besökare, till exempel om erfarenhet, utbildning eller passioner.

Anställd 3

Detta är en beskrivning av en anställd. Berätta om den anställda för sidans besökare, till exempel om erfarenhet, utbildning eller passioner.