SE +46 (0)70 740 10 46  

Hur kom vårt stamnamn till 

Vilka är vi och varför valde vi bli uppfödare av denna härliga ras

Vi tar det från början, vi är en stor familj med fem fina barn  blandat pojkar och flickor, tre hemmaboende och två i egna lyor. Vi  håller till strax norr om Uppsala ute på landet. Hela familjen är engagerad i katterna och allt vad som rör dem vilket känns både roligt , tacksamt och bra.  Mamma i familjen är legitimerad djursjukskötare  och arbetar på stort djursjukhus om dagarna. Det hjälper och  underlättar mycket i vår uppfödning med  den erfarenheten och kunskapen bakom, speciellt när det kommer till förlossningar men även vikten av hygien och annat. Tidigt i livet för mor i huset var det hästavel som gällde och det är inte helt olikt från all annan avel förutom att det är lite mindre och lättare (med det sagt inte enklare) att hålla på med katt. Tänket är det samma i alla fall, att alltid avla på sunda  föräldrar både rent fysiskt men också mentalt så att friska stabila katter föds till världen.  Pappa och mamma i familjen  håller ordning på de stora sakerna men alla våra barn är sanna djurvänner och  myser,leker, gosar  och förbereder de små for stora vida världen.

Vårt stamnamn Aros Af Ryssgärdet kom till av att den plats där vi bor är en gammal vikingaplats  som just hette Ryssgärdet och Aros är hämtat och kommer sig av att Upplala tidigare hette Östra  Aros. Vi försöker döpa våra små ungar till fornnordiska namn som ni kanske noterat. Bjarne, Alve, Brisa, Atle, Blenda  & Assar för exempel