SE +46 (0)70 740 10 46  

VI ÄR MÅNA OM ATT KATTERNA SKA FÅ BRA FÖRUTSÄTTNINGAR

FODER

Vi serverar kvalitetsfoder och kan variera oss lite i val av fabrikat, både i blötmat och torrfoder. Näringen i kattens mat är av vikt och att den smältbara halten av protein är hög, samt när man tittar på katterna så ser man på pälskvalité och energinivå att fodret gör sitt. Det är viktigt att katterna ges goda möjligheter till att hålla hälsa, bygga muskler och utvecklas och för det krävs ett bra foder av god kvalité. Vi har valt att gynna en lokal djurbutik och handlar numera alla våra kattillbehör och foder där.Med detta samarbete har v också stor möjlighet till variation. Djurfavoriten håller mycket god service och är trevliga att samarbeta med
Mat av god kvalité

Lägger grunden för god hälsa .

Mat av god kvalité

Främjar kattens kroppsliga utveckling, muskler och skelett.

Mat av god kvalité

Viktigt för kattens välbefinnande. Katter är individer och ibland får man skräddarsy för att det ska lämpa sig bäst för den enskilde