SE +46 (0)70 740 10 46  

SUND AVEL ÄR AV VIKT

HÄLSA & AVEL

Vår filosofi är att avla på sunda mentalt-stabila och vackra Abessinier

Det pågår hälsoprogram inom SVERAK för att förebygga PRA och PK-brist hos denna ras vilket har gjort att antalet katter som bär på anlaget minskat. PRA står för ärftlig förtvining av näthinnan som leder till blindhet kortfattat beskrivet.

PK-brist är när det råder brist på ett slags enzym som gör att de röda blodkropparna annars får en förkortad livslängd som resulterar i anemi (blodbrist).

Vi avlar nogsamt för att dessa sjukdomar inte ska finnas i våra linjer. PK och PRA tester registreras hos Sverak och är synliga. Som uppfödare är det viktigt att kontrollera att de föräldradjur man avser para är fria från dessa två ärftliga anlag samt bakåt i stamtavlan hos tidigare föräldradjur.